Predavanje za zelenjavarje in predstavitev dobaviteljev

Predavanje - Travna ruša

Sektor prireje mleka v EU in predstavite hibridov koruze

Marton Genetics in zavarovalnica Triglav

Zastopamo le najboljše!