Pridobitev certifikata IZBRANA KAKOVOST za sveže meso

22.09.2017

Zadruga KGZ SLOGA je kot nosilec skupine rejcev govejih živali povezala lokalna kmetijska gospodarstva, ki proizvajajo kakovostno slovensko sveže meso, in zanje pridobila certifikat, ki potrjuje, da njihovi izdelki ustrezajo vsem zahtevam po specifikaciji sheme Izbrana kakovost – sveže meso.

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v shemo kakovosti ''IZBRANA KAKOVOST – SVEŽE MESO'' v okviru Podukrepa 3.1 iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, ki ga podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Vključevanje, certificiranje in izobraževanje rejcev govedi ter preverjanje skladnosti izdelkov s specifikacijami sheme Izbrana kakovost – sveže meso.

 

CILJI PROJEKTA

Povečanje kakovosti in dodane vrednosti govedi in svežega govejega mesa, povečanje obsega reje govedi in druge kmetijske proizvodnje, spodbujanje sodelovanja med kmetijskimi gospodarstvi in zadrugami.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Dvig kakovosti, dodane vrednosti in obsega proizvodnje naših zadružnikov na račun prepoznavnosti in zaupanja naših kupcev v izdelke, označene z znakom Izbrana kakovost.

Fotogalerija

Zastopamo le najboljše!