Pomembna vloga naše zadruge pri samooskrbi Slovenije

17.03.2020

Spoštovani zadružniki, vsi kmetje in vsi ostali udeleženci v poslovanju naše zadruge! Vloga naše zadruge pri zagotavljanju samooskrbe oziroma pri priskrbi lokalne hrane, je strateškega pomena za vse člene v naši domovinski prehrambeni verigi.

Smotrno bi bilo v kolikor se enkrat naši politiki in vsa ostala javnost, začnejo zavedati, da so le moderne, vitke in finančno močne zadruge garant in vzvod, da se samooskrba v Sloveniji poveča oziroma organizira, kot je to že ustaljena in dobra praksa v naših sosednjih državah. Zavedamo se dejstev, da se bo morala v bodoče prilagoditi tudi vsa zakonodaja za to področje, ki bo nalagala vodstvom zadrug pravočasno ukrepanje oziroma prestrukturiranje v nove poslovne modele in s tem povečalo možnosti pomembnim zadrugam za njihovo učinkovito delovanje in s tem zmanjšanje vse pogostejših stečajev pomembnih zadrug v Sloveniji.

Slovensko zadružništvo je pred zelo pomembnim obdobjem. Vsi kazalniki kažejo na to, da domači trg z vso svojo in tujo konkurenco zahteva, da zadruge nemudoma pristopijo k prevetritvi svojih poslovnih modelov, kar z drugimi besedami pomeni, da se morajo hitro modernizirati in finančno utrditi. Na žalost pa se nekatera vodstva v zadrugah tega še ne zavedajo, kar ima za posledico, da se vse več zadrug znajde v t.i. »hudičevi spirali«, to pa pomeni, da na koncu vedno slovenski kmet/zadružnik nosi vse posledice teh napak vodstev in politike.

Naša zadruga je v zadnjih 4-ih letih v sled temu, pravočasno pristopila k prestrukturiranju in celoviti posodobitvi poslovanja, kar ima sedaj za posledico stabilno poslovanje in s tem povezan pozitivni denarni tok.

Močna in kvalitetno poslovanje zadruge je in bo v času, ki je pred nami še posebej pomembno. Glede na nastalo situacijo in razmere, se nam lahko čez noč podrejo vse logistične poti in s tem normalne tržne razmere, kar bo še posebej čutiti v tem »korona času«, ki je izredno nepredvidljiv. Nadejajmo se, da nam bo virus prizanesel, poleg obilice osebnih in družbenih problemov pa prinesel tudi zavedanje, kako je samooskrba pomembna za vse prebivalce Slovenije. V času zapiranja mej in otežene logistike, bodo še kako prav prišle slovenske njive in vrtički, ki bodo preprečili pomanjkanje osnovnih življenjskih potrebščin in omogočili obstoj naroda na dolgi rok. Ključni dejavnik, da lahko slovensko zemljo oživimo pa so moderne zadruge, seveda v sožitju s slovenskim kmetom in slovenskim kupcem.

Zadruge torej morajo biti sposobne razvojno-finančno podpreti pridelovalca/kmeta, slovenski kupec pa lahko s pravo izbiro izdelkov na policah, podpre slovensko kmetijstvo.

Če bi bil slovenski kupec dovolj ozaveščen in zavesten, bi odgovorno premišljeval o prihodnosti in ne bi kupoval uvoženih izdelkov, ker je domačih kvalitetnih izdelkov že sedaj dovolj na trgu v Sloveniji.

Dovolite, da ob tej priliki in na tem mestu, apeliram na vse Slovence, da začnemo v bodoče bolj premišljeno in pametno izbirati izdelke, z drugimi besedami, da moramo vsi začeti premišljeno uživati lokalno prehrano, podpreti lokalno pridelavo in tako zadrugam in slovenskemu kmetu pomagati rešiti slovensko kmetijstvo.

Na prvo žogo je splošno mnenje, da je domača zelenjava dražja od uvožene, vendar če pogledamo širše, ima domača zelenjava veliko več kvalitetnih sestavin za naše telo, kar pomeni, da z uživanjem domače hrane lahko izboljšamo zdravje na vseh nivojih, kar je direktno in posledično povezano tudi z manjšimi stroški našega življenja.

Zaradi naštetih dejstev je strateškega pomena, da morajo močne zadruge, kot je tudi naša, prevzeti odgovornost in ustvariti hrbtenico samooskrbe domovine!

V naši zadrugi se vsi sodelavci trudimo, da s svojim poslanstvom, vizijo in strateškim pristopom, pomagamo ustvarjati pogoje za boljše prehranjevanje naših sodržavljanov, posledično pa vlagamo svoj trud v vzpostavljanje okolja, kjer bomo bolj imuni za t.i. korona viruse in druge tihe ubijalce.

Timsko delo je izkaznica naše zadruge!

Zapisal: mag. Janez Perdih u.d.i.e –izvršni direktor KGZ Sloga Kranj, z.o.o.

Zastopamo le najboljše!