Raziskave in razvoj

60-letna tradicija, izkušnje in znanje = temelj za zaupanje kmetov v našo zadrugo.

Naša zadruga je lansko leto praznovala 60 let svojega obstoja, kar z drugimi besedami pomeni, da je že polnoletna in da nekaj zagotovo ve o kmetijstvu. V tej dolgi dobi delovanja na kmetijskem področju smo vsi pretekli in sedanji zaposleni pridobili določene izkušnje v praksi, ki smo jih vgradili v naše šolsko-teoretično znanje, kar je seveda prava življenjska formula za uspešno in strokovno delovanje zadruge.

Zadruga je bila v tej dolgi dobi delovanja izpostavljena različnim vplivom zunanjega okolja, zato se je srečevala z določenimi padci in vzponi v svojem poslovanju.

Naši zadrugi ni bilo namreč nič prizaneseno v preteklosti (specifičen položaj v Jugoslaviji, sprememba režima in valute, vojna, poseben pravni status, covid-19 itd.), vendar zaposleni v vseh obdobjih niso/nismo vrgli »puške v koruzo«, ampak smo kljub vsem viharjem nadaljevali poslovanje in se tako kalili osebno ter si zraven še nabirali potrebne izkušnje za umeritev razmer in delovanje zadruge v t. i. v mirnem morju.

Vsi ti dogodki, ki so sicer bistveno vplivali na kaljenje vseh zaposlenih, najbolj pa na tiste v sedanjem obdobju, ki se moramo prilagajali tržnim razmeram globalnega trga, vključno tudi vojnim razmeram v Ukrajini, so nas oblikovali v nekakšne specialce na delovnih mestih in se zelo dobro zavedamo, da ne smemo pozabiti na razvoj in raziskave, se pravi na znanje naše zadruge.

Zelo dobro pa se vsi zaposleni v zadrugi zavedamo, da je znanje in vlaganje, tudi lastnih sredstev, v razvoj in raziskave tisti temelj, ki bo glede na gornja dejstva omogočil še nadaljnje uspešno poslovanje in s tem oskrbo in odkup pridelkov našim kmetom.

Stalno izobraževanje vseh nas, timsko delo, razvoj/raziskave novih storitev in izdelkov ter povezanost naših kmetov in vseh zaposlenih je tista naša konkurenčna prednost na globalnem trgu, ki jo moramo izkoristiti za boljše življenje vseh nas.

Vsi zaposleni v zadrugi poskušamo tako črpati izkušnje iz 60-letne tradicije delovanja naše zadruge, tudi v viharnih časih, vendar nismo pozabili nadgraditi našega znanja tudi v sodelovanju z ustanovami, ki so ustanovljene v ta namen, kot so Kmetijski inštitut, koncern Johne Deere, Univerza v Ljubljani, večji dobavitelji (Jata Emona), posebno uspešno pa smo se v zadnjem času povezali z BC Naklo, in sicer na vseh področjih našega delovanja (raziskave, svetovanje, kadri, skupna prodaja, razvoj itd.).

Ker pa ste bili kmetje v vseh režimih, še posebno v sedanjem kapitalskem obdobju, zelo zapostavljeni in izkoriščani, razumite ta gornja dejstva kot naše priporočilo za povečanje vašega zaupanja v našo zadrugo.

Gradnja našega zaupanja in delovanja na istem čolnu, moderno se to bere v istem mehurčku, je sicer tek na dolge proge, vendar vedite, da je prav zadružna oblika edini pravi poslovni model, katerega osnovni cilj je ublažitev vseh vaših tržnih pasti in izkoriščanj, ki jo zelo vešče in modro izvajajo trenutno ostali udeleženci v prehrambni verigi domovine.

Vlaganje v razvoj in raziskave v naši zadrugi, se pravi v znanje in izkušnje, je tako še en velik nasip, ki bo naše člane in ostale, ki to kanite še postati, poizkusil ubraniti pred pastmi kapitala, ki žal trenutno edini oblikuje in kreira globalni trg, na katerem smo vsi mi, tako vi kmetje kot vsi zaposleni v naši zadrugi.

Vedite pa, da se karte v svetu na novo mešajo, kar pričajo zadnji dogodki nelogičnih podražitev in pritiskov Vzhoda na naš prostor, zato nam, kmetom in zaposlenim v zadrugi, ostane edini način sodelovanje in zaupanje drug drugemu, kar pa naj seveda bazira tudi na razvoju in raziskavah novih izdelkov in storitev.

ŠE MOJ APEL: ZAUPAJTE IN SODELUJTE Z NAŠO ZADRUGO, KER V SLOGI JE MOČ!

Janez Perdih, izvršni direktor

Zastopamo le najboljše!