Odkup in prodaja živine

V Kmetijsko gozdarski zadrugi se ukvarjamo z odkupom in prodajo živine: kot so govedo, prašiči in drobnica. Odkup se izvaja na terenu, po kmetijah.

Naš cilj in želja je, da odkupimo po najboljših odkupnih cenah, ki so trenutno na trgu.

 

Odkup je organiziran po posameznih enotah:

Odkupna enota Kranj, tel.: 04/20 14 932, 041 686 791

Odkupna enota Cirkovce, tel.: 02/79 53 060, 051 617 522

Odkupna enota Beltinci, tel.: 02/535 23 51, 031 783 479

Prodaja in komerciala, tel.: 04/20 14 932

 

Zadruga KGZ SLOGA je kot nosilec skupine rejcev govejih živali povezala lokalna kmetijska gospodarstva, ki proizvajajo kakovostno slovensko sveže meso, in zanje pridobila certifikat, ki potrjuje, da njihovi izdelki ustrezajo vsem zahtevam po specifikaciji sheme Izbrana kakovost – sveže meso.

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v shemo kakovosti ''IZBRANA KAKOVOST – SVEŽE MESO'' v okviru Podukrepa 3.1 iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, ki ga podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

 

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

 

Vključevanje, certificiranje in izobraževanje rejcev govedi ter preverjanje skladnosti izdelkov s specifikacijami sheme Izbrana kakovost – sveže meso.

 

CILJI PROJEKTA

Povečanje kakovosti in dodane vrednosti govedi in svežega govejega mesa, povečanje obsega reje govedi in druge kmetijske proizvodnje, spodbujanje sodelovanja med kmetijskimi gospodarstvi in zadrugami.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Dvig kakovosti, dodane vrednosti in obsega proizvodnje naših zadružnikov na račun prepoznavnosti in zaupanja naših kupcev v izdelke, označene z znakom Izbrana kakovost.

 

Fotogalerija

Zastopamo le najboljše!