Odkup in prodaja mleka

V Kmetijsko gozdarski zadrugi smo z odkupom in prodajo mleka začeli že leta  1969. Sprva se je odkup mleka začel izvajati na območju Gorenjske, nato pa smo se z leti razširili na območje celotne Slovenije. 

Sodelujemo s pridelovalci celotnega območja našega odkupa, kateri imajo pogodbene obveznosti.

Naša prioriteta je izvajanje kakovostnega odkupa ter redno plačilo kmetom ob odkupu. 

 

Odkup je organiziran po odkupnih enotah.

Odkupna enota Kranj, tel.: 04/20 14 921,  041 686 791

Odkupna enota Cirkovce, tel.: 02/79 53 060, 051 617 522

Odkupna enota Beltinci, tel.: 02/53 52 351, 031 783 479 

Prodaja komerciala, tel.: 04/20 14 933; 04/20 14 928

Odkup in prodaja mleka

 

 

 

Fotogalerija

Odkup in prodaja živine

V Kmetijsko gozdarski zadrugi se ukvarjamo z odkupom in prodajo živine: kot so govedo, prašiči in drobnica. Odkup se izvaja na terenu, po kmetijah.

Naš cilj in želja je, da odkupimo po najboljših odkupnih cenah, ki so trenutno na trgu.

 

Odkup je organiziran po posameznih enotah:

Odkupna enota Kranj, tel.: 04/20 14 932, 041 686 791

Odkupna enota Cirkovce, tel.: 02/79 53 060, 051 617 522

Odkupna enota Beltinci, tel.: 02/535 23 51, 031 783 479

Prodaja in komerciala, tel.: 04/20 14 932

 

Zadruga KGZ SLOGA je kot nosilec skupine rejcev govejih živali povezala lokalna kmetijska gospodarstva, ki proizvajajo kakovostno slovensko sveže meso, in zanje pridobila certifikat, ki potrjuje, da njihovi izdelki ustrezajo vsem zahtevam po specifikaciji sheme Izbrana kakovost – sveže meso.

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v shemo kakovosti ''IZBRANA KAKOVOST – SVEŽE MESO'' v okviru Podukrepa 3.1 iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, ki ga podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

 

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

 

Vključevanje, certificiranje in izobraževanje rejcev govedi ter preverjanje skladnosti izdelkov s specifikacijami sheme Izbrana kakovost – sveže meso.

 

CILJI PROJEKTA

Povečanje kakovosti in dodane vrednosti govedi in svežega govejega mesa, povečanje obsega reje govedi in druge kmetijske proizvodnje, spodbujanje sodelovanja med kmetijskimi gospodarstvi in zadrugami.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Dvig kakovosti, dodane vrednosti in obsega proizvodnje naših zadružnikov na račun prepoznavnosti in zaupanja naših kupcev v izdelke, označene z znakom Izbrana kakovost.

 

Fotogalerija

Odkup in prodaja žita, koruze

V Kmetijsko gozdarski zadrugi se ukvarjamo z odkupom in prodajo poljščin kot so: koruza, pšenica, ječmen, tritikala, rž, oves, oljna ogrščica.

Skozi celotni odkup in prodajo spremljamo proizvodno verigo, ki nam omogoča sledljivost, kakovost in varnost posamezne poljščine.

Skladiščimo v lastnih silosih KVC Kranja in Prekmurju.

 

Odkup je organiziran po posameznih enotah:

Odkupna enota Kranj, tel.: 04/20 14 950

Odkupna enota Cirkovce, tel.: 02/79 53 060, 051 617 522

Odkupna enota Puževci, tel.: 02/53 52 351, 031 783 479

 

Zadruga KGZ Sloga je s pomočjo nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja zaključila investicijo v postavitev pokritega skladišča za žita na odkupnem mestu v Cirkovcah. Projekt je bil sofinanciran v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, ki ga podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Več si lahko preberete tukaj: https://www.sloga.si/ureditev-odkupnega-mesta-v-cirkovcah/.

 

Fotogalerija

Odkup in prodaja slovenske zelenjave in sadja

Odkup in prodaja slovenske zelenjave in sadja

V Kmetijsko gozdarski zadrugi imamo organiziran odkup kmetijskih pridelkov in sicer: krompirja, čebule, korenja, zelja, kumar, solate, česna, rdeče pese, več vrst bučk, kolerabe, ohrovta, pora, stročjega fižola, paradižnika, paprike, kislega zelja in repe ter še več zelenjave, katera raste na slovenskih poljih.

Poleg tega Vam ponujamo tudi odkup sadja, izključno slovenskega porekla in sicer: jabolka, jagode, češnje, breskve, ameriške borovnice, hruške, lubenice, grozdje,…

Odkupujemo različne sorte jedilnega krompirja namenjenega za prehrano ljudi ter krmnega krompirja za krmljenje živali. 

Krompir tržimo skozi vse leto pod svojo lastno blagovno znamko "POLONCA", ki ga dostavljamo v trgovske centre po celotni Sloveniji. Krompir skladiščimo, sortiramo in pakiramo v skladišču krompirja v Kranju.  

Nudimo pakiranje krompirja v PVC mrežaste vrečke po 2,5 kg, 5 kg in 10 kg. Pridelke odkupujemo na območju celotne Gorenjske in Prekmurja. Z veseljem sprejmemo pridelke tudi iz drugih območij Slovenije, samo poiščite nas.

Sodelujemo s člani in ter tudi nečlani zadruge, ki imajo pogodbene obveznosti. Z vsemi, ki vas zanima odkup pridelkov, želimo vzpostaviti sodelovaje s pogodbenim odnosom, zato bomo veseli, da nas kontaktirate.

Naš cilj je odkupiti kakovostne pridelke, kmetom pa zagotavljamo redno plačilo.

 

Odkupna enota Kranj, tel.: 04/20 14 923; Marija Mehle: 031 327 786

Odkupna enota Beltinci, tel.: 02/53 52 350

 

 

 

 

Fotogalerija

Odkup in prodaja lesa

ODKUPNE CENE GOZDNIH SORTIMENTOV

LES SMREKE V LUBJU - OB KAMIONSKI CESTI

 

kvaliteta

premer

dolžina

 

     PLAČILO V 30 DNEH

                  €/m3

A

nad 45 cm

4 m 90

B

nad 25 cm

4 m

75

C

nad 25 cm

od 4-10 m

65

D

nad 20 cm

od 4-10 m

30

‌D ‌nad 30 cm ‌od 4-10 m ‌50

DTL oz.brusni les

nad 15 cm

4 m

25

Celulozni les 1

nad 10-35 cm

4 m

20

Celulozni les

nad 8 cm

nad 1 m

20

 

Nadmera pri dolžini 4 m je najmanj 10 cm.

Za ostale sortimente listavcev (bukev, hrast ...) in iglavcev (bor, macesen ...) so cene po dogovoru.

 

Glede na vaš davčni status vam bomo obračunali in plačali pavšal 8 %  ali DDV 22 % !

 

Cenik velja od 1.7.2023 dalje do objave novega cenika. 

Za vas opravljamo tudi ostala dela v gozdu, storitveno opravimo posek in spravilo lesa. 

     

Telefon: 04/20 14 953, Marjan Perčič 031 648 016 

 e-pošta: marjan.percic@sloga.si

 

 

 

Odkup in prodaja lesa

 

 

 

Fotogalerija

Slovensko žito v slovenske domove

V Kmetijsko gozdarski zadrugi SLOGA smo ponosni na naše slovensko poreklo in kakovostne pridelke, ki jih ponujamo. S kampanjo "Slovensko žito v slovenske domove" želimo širiti zavest o pomenu lokalne pridelave in uživanja slovenskih poljščin. Zavezani smo k podpori slovenskih kmetov in ohranjanju lokalne samooskrbe, saj verjamemo, da lahko le s skupnimi močmi zagotovimo trajnostno prihodnost za vse nas. Prihodnost slovenskega kmetijstva bo svetla, če bomo vsi skupaj podprli lokalno pridelavo.


 

Zakaj oddati žito v KGZ SLOGA?

 • Pravične in konkurenčne odkupne cene: Zagotavljamo pravične in transparentne odkupne cene, ki upoštevajo tržne razmere in trud kmetov.
 • Redno plačilo: Zavezujemo se k rednemu plačilu za vse oddane pridelke, kar zagotavlja finančno stabilnost za naše pridelovalce.
 • Skladiščenje: Ponujamo sodobna skladišča, kjer lahko vaše pridelke varno shranimo.
 • Strokovna pomoč: Kmetom nudimo strokovno pomoč in svetovanje pri pridelavi žit, optimizaciji pridelkov in izboljšanju kakovosti. 
 • 360° skrb za kmeta: Kmetom nudimo tudi ugodne cene repromateriala ter številne druge ugodnosti, bonuse in popuste.

Žitno polje, v ozadju cerkev v Crngrobu


 

Odkupna mesta

Naša odkupna mesta so strateško nameščena po vsej Sloveniji, da bi omogočili enostaven dostop za vse pridelovalce žita. Kontaktirajte nas na:

Odkupno mesto Kranj
Tel.: 04/20 14 950; 031 378 915; 041 686 791

Odkupno mesto Cirkovce
Tel.: 02/79 53 060; 051 617 522

Odkupno mesto Puževci
02/53 52 351; 031 783 479

Odkupno mesto Dobrovnik
Tel.: 051 236 298

Odkupno mesto Lendava (Kapca)
Tel.: 041 420 503

Odkupni center Puževci


 

Pomen lokalne samouprave

Lokalna samooskrba ima ključen pomen tako za kmete kot za potrošnike. Gre za pridelavo in porabo hrane znotraj lokalne skupnosti, kar prinaša številne prednosti.

Pomen za kmeta

 • Ekonomska stabilnost: Kmetje imajo z lokalno samooskrbo zagotovljen neposreden trg za svoje pridelke, kar zmanjšuje odvisnost od velikih trgovskih verig in nestabilnih cen na globalnem trgu.
 • Krajše dobavne verige: Prodaja v lokalnem okolju zmanjšuje stroške prevoza in logistike, kar pomeni večji delež prihodka za pridelovalca.
 • Podpora lokalni skupnosti: S prodajo pridelkov domačim potrošnikom kmetje prispevajo k razvoju in blaginji svoje skupnosti.

Pomen za potrošnika

 • Svežina in kakovost: Lokalne pridelke običajno dobimo sveže, saj ni potrebe po dolgotrajnem skladiščenju in prevozu. To pomeni boljšo hranilno vrednost in okus.
 • Zaupanje in sledljivost: Potrošniki imajo možnost osebno spoznati kmete in njihove prakse, kar povečuje zaupanje v kakovost in izvor hrane.
 • Podpora lokalnemu gospodarstvu: Z nakupom lokalnih pridelkov potrošniki podpirajo domače kmete, kar prispeva k gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest v skupnosti.

Skupne koristi

 • Okoljska trajnost: Lokalna samooskrba zmanjšuje potrebo po dolgotrajnem prevozu, s čimer se zmanjša emisija toplogrednih plinov. Prav tako spodbuja trajnostne kmetijske prakse.
 • Krepitev lokalne identitete: Povezovanje med kmeti in potrošniki krepi občutek pripadnosti in solidarnosti znotraj skupnosti.
 • Ohranitev kulturne dediščine: Podpora lokalnim pridelkom pomaga ohranjati tradicionalne metode pridelave in lokalne sorte rastlin, kar je pomembno za kulturno dediščino.

Lokalna samooskrba tako predstavlja pomemben korak k trajnostnemu, zdravemu in zanesljivemu prehranskemu sistemu, ki koristi vsem vpletenim.

Skupaj gradimo prihodnost slovenskega kmetijstva. Lokalno pridelano je najboljše zauŽITO!

Zastopamo le najboljše!