Slovensko žito v slovenske domove

V Kmetijsko gozdarski zadrugi SLOGA smo ponosni na naše slovensko poreklo in kakovostne pridelke, ki jih ponujamo. S kampanjo "Slovensko žito v slovenske domove" želimo širiti zavest o pomenu lokalne pridelave in uživanja slovenskih poljščin. Zavezani smo k podpori slovenskih kmetov in ohranjanju lokalne samooskrbe, saj verjamemo, da lahko le s skupnimi močmi zagotovimo trajnostno prihodnost za vse nas. Prihodnost slovenskega kmetijstva bo svetla, če bomo vsi skupaj podprli lokalno pridelavo.


 

Zakaj oddati žito v KGZ SLOGA?

 • Pravične in konkurenčne odkupne cene: Zagotavljamo pravične in transparentne odkupne cene, ki upoštevajo tržne razmere in trud kmetov.
 • Redno plačilo: Zavezujemo se k rednemu plačilu za vse oddane pridelke, kar zagotavlja finančno stabilnost za naše pridelovalce.
 • Skladiščenje: Ponujamo sodobna skladišča, kjer lahko vaše pridelke varno shranimo.
 • Strokovna pomoč: Kmetom nudimo strokovno pomoč in svetovanje pri pridelavi žit, optimizaciji pridelkov in izboljšanju kakovosti. 
 • 360° skrb za kmeta: Kmetom nudimo tudi ugodne cene repromateriala ter številne druge ugodnosti, bonuse in popuste.

Žitno polje, v ozadju cerkev v Crngrobu


 

Odkupna mesta

Naša odkupna mesta so strateško nameščena po vsej Sloveniji, da bi omogočili enostaven dostop za vse pridelovalce žita. Kontaktirajte nas na:

Odkupno mesto Kranj
Tel.: 04/20 14 950; 031 378 915; 041 686 791

Odkupno mesto Cirkovce
Tel.: 02/79 53 060; 051 617 522

Odkupno mesto Puževci
02/53 52 351; 031 783 479

Odkupno mesto Dobrovnik
Tel.: 051 236 298

Odkupno mesto Lendava (Kapca)
Tel.: 041 420 503

Odkupni center Puževci


 

Pomen lokalne samouprave

Lokalna samooskrba ima ključen pomen tako za kmete kot za potrošnike. Gre za pridelavo in porabo hrane znotraj lokalne skupnosti, kar prinaša številne prednosti.

Pomen za kmeta

 • Ekonomska stabilnost: Kmetje imajo z lokalno samooskrbo zagotovljen neposreden trg za svoje pridelke, kar zmanjšuje odvisnost od velikih trgovskih verig in nestabilnih cen na globalnem trgu.
 • Krajše dobavne verige: Prodaja v lokalnem okolju zmanjšuje stroške prevoza in logistike, kar pomeni večji delež prihodka za pridelovalca.
 • Podpora lokalni skupnosti: S prodajo pridelkov domačim potrošnikom kmetje prispevajo k razvoju in blaginji svoje skupnosti.

Pomen za potrošnika

 • Svežina in kakovost: Lokalne pridelke običajno dobimo sveže, saj ni potrebe po dolgotrajnem skladiščenju in prevozu. To pomeni boljšo hranilno vrednost in okus.
 • Zaupanje in sledljivost: Potrošniki imajo možnost osebno spoznati kmete in njihove prakse, kar povečuje zaupanje v kakovost in izvor hrane.
 • Podpora lokalnemu gospodarstvu: Z nakupom lokalnih pridelkov potrošniki podpirajo domače kmete, kar prispeva k gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest v skupnosti.

Skupne koristi

 • Okoljska trajnost: Lokalna samooskrba zmanjšuje potrebo po dolgotrajnem prevozu, s čimer se zmanjša emisija toplogrednih plinov. Prav tako spodbuja trajnostne kmetijske prakse.
 • Krepitev lokalne identitete: Povezovanje med kmeti in potrošniki krepi občutek pripadnosti in solidarnosti znotraj skupnosti.
 • Ohranitev kulturne dediščine: Podpora lokalnim pridelkom pomaga ohranjati tradicionalne metode pridelave in lokalne sorte rastlin, kar je pomembno za kulturno dediščino.

Lokalna samooskrba tako predstavlja pomemben korak k trajnostnemu, zdravemu in zanesljivemu prehranskemu sistemu, ki koristi vsem vpletenim.

Skupaj gradimo prihodnost slovenskega kmetijstva. Lokalno pridelano je najboljše zauŽITO!

Zastopamo le najboljše!