Biofor Systems

O podjetju

Biofor System d.o.o. je proizvodno podjetje na področju uporabne biotehnologije, ki ustvarja enkratne in inovativne izdelke za trajnostni način vzgoje rastlin in skrbi za tla. Sinergija znanj na področju mikrobiologije tal, agronomske praske in superiornih lastnosti selekcioniranih mikroorganizmov prispevajo k zdravju rastlin in izboljšani plodnosti tal.

Družba Biofor system d.o.o je bila ustanovljena v Srbiji leta 2005 po treh letih ekstenzivnih znanstvenih raziskav na terenu in v laboratoriju. Zgodba se je začela skozi znanstvene projekte, ki jih je financiralo ministrstvo za znanost in tehnološki razvoj republike Srbije, in raziskave na fakulteti za kmetijstvo v Zemunu. Z uporabo znanstvenih dognanj in s spoštovanjem do narave so dosegli izjemne rezultate v negi tal skozi nabor mikrobioloških gnojil Biofor. Izdelki so zdaj prisotni že v 5 državah evropske unije.

Tla

Predvsem v poljedelskih dejavnostih je vnos gnoja v tla skozi leta precej zmanjšanj, in na račun tega je v tleh vse manj mikroorganizmov, kar posledično zmanjšuje biogenost tal. Tla so vedno bolj zbita, imajo slabo strukturo, nezadostne količine organskih snovi in se med izvajanjem agrotehničnih ukrepov izrazito prašijo.

Celovito delovanje izbranih talnih mikroorganizmov, ki so glavni sestavni del mikrobioloških gnojil Biofor, prispeva k ohranjanju naravne plodnosti tal in stimulativno učinkuje na gojene rastline.

Fotogalerija

Datoteke

Moč mikroorganizmov

Zastopamo le najboljše!