Koruzna silaža

12.9.2022

Preberite si članek s številnimi koristnimi informacijami o koruzni silaži in siliranju. 

Koruzna silaža

Bliža se čas žetve in priprava koruzne silaže, ki je trenutno najbolj pogosta vrsta silaže. Zaznamuje kakovost prehrane živali skozi celotno leto, vse do naslednje žetve. Je najcenejša osnovna krma za govedo pri predelavi mleka in mesa, kar je v Sloveniji ena izmed vodilnih kmetijskih panog.

Koruza je najpomembnejše krmno žito zaradi hitre prirasti in velike biomase. V le 5 mesecih iz semena do končne zrelosti pridelamo kakovostno krmo, ki jo v enem ali dveh dneh požanjemo in iz nje pripravimo energijsko bogato silažo.

Čas spravila je najpomembnejši

Zrelost koruze za siliranje določimo glede na zrelost zrnja. Pravi čas za siliranje je ko je zrnje v voščeni zrelosti - v korenu še mehko, vendar ne mlečno, to lahko določimo s preverbo višine mlečne črte na zrnu. Odvisno od sorte koruze, naj bi ta pri siliranju vsebovala od 300 – 400 g sušine na kg pridelka. Analize kmetijskega inštituta Slovenije pa so pokazale, da številni kmetije siliramo prepozno, saj v kar 45% vsebnost sušine presega 400g/kg. Posledično je krma težje prebavljiva, saj z zorenjem ostareva koruznica. Zmanjšana je lahko tudi prebavljivost škroba, pozno požeta koruza pa lahko vsebuje tudi več mikotoksinov.

Zrelost preverimo 2-3 tedne pred načrtovano žetvijo tako, da storž prelomimo in preverimo mlečno črto na zrnu. Optimalni čas za žetev je, ko je mlečna črta nekje med polovico in 2/3 zrna. Mlečna črta se najprej pojavi na začetku voščene zrelost na vrhu zrnja in z nadaljnjim zorenjem napreduje proti korenu zrna.

Kakovostno siliranje

Ohranimo čim večjo količino energije in da je le ta ustrezno skladiščena, mora biti silos dobro zaprt. Silažna folija mora biti primerne debeline in narejena iz kakovostnih materialov, da ustvari visokokakovosten pokrov, ki zagotovi plinsko tesnilnost in je odporen na trganje. Kombinacija s kakovostno podložno folijo zagotovi optimalno kisikovo pregrado, ki z ustreznim tlačenjem zagotovi, da bo krma ostala najvišje kakovosti. Folija naj vsebuje dober filter proti sončnem sevanju, da ohranja energijo in kakovost silaže skozi celotno sezono.

Oprema za siliranje

Pomembno je tudi dobro tlačenje koruze silaže. Namen tlačenja je, da ko silos odpremo, prehajanje zraka iz mesta odvzema silaže v globlje plasti čim bolj upočasnimo, kisik namreč omogoči delovanje kvasovk in plesi, ki povzročijo gretje in plesnenje silaže, kar vodi v izgubo velike količine energije, pri tvorbi mikotoksinov pa povzroči tudi zdravstvene težave živini. Najpomembnejši dejavnik pri tlačenju je masa traktorja za tlačenje, ki mora biti nad 5000kg za gostoto sušine nad 240g/kg. Tlačenje naj poteka sproti in konstantno, krmo nalagajmo po plasteh debeline 20-30 cm.

Kako preprečimo kvarjenje silaže pri odvzemu

Rezultati raziskav kmetijskega inštituta Slovenije so pokazali, da ima pri pripravi silaže, največ kmetov težave ravno z gretjem in plesnenjem koruzne silaže. Že prej omenjena vzroka temu sta slaba pokritost silosa in neustrezno tlačenje. Težavo pa predstavlja tudi premajhen dnevni odvzem silaže iz silosa, priporočeno je namreč, da dnevno odvzamemo vsaj 20 cm koruzna silaže v zimskem času in 35 cm v poletnem. Zaradi premajhnega odvzema kvarjenje silaže napreduje hitreje. V primeru da ugotovimo, da se nam silaža kvari zaradi premajhnega odvzema je bolje, da silažni kup naslednjo sezono nekoliko znižamo, v kolikor je to mogoče.

Za preprečevanje kvarjenja silaže in izboljšanje obstojnosti na zraku lahko dodamo različne dodatke za siliranje. Priljubljen dodatek je recimo pripravek na osnovi mlečnokislinskih bakterij Lactobacilus Buchneri, ki pretvorijo mlečno kislino v ocetno, ki zavira rast kvasovk in plesni, manjša pa tudi količino sladkorjev, kar dodano oslabi delovanje teh mikroorganizmov. Na visoko-tveganih mestih lahko uporabimo tudi dodatke z različnimi kislinami in njihovimi solmi, kot so propionska kislina in benzojska kislina, ter soli natrijev proprinat in benzoat, kalijev sorbat in druge.

 

V Slogi vedno radi priskočimo na pomoč, smo tu za vas iz sezone v sezono, od semena do žetve in prodaje pridelka. Vedno se lahko obrnete na naše strokovnjake po nasvet, v naših trgovinah pa pridobite kakovostne izdelke za uspešno kmetovanje.

Prirejeno po »Kmetijski inštitut Slovenije«
https://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/Publikacije/drugo/siliranje_koruze_2011_08_23.pdf

 

 

 

Zastopamo le najboljše!