Odkup in prodaja mleka

V Kmetijsko gozdarski zadrugi smo z odkupom in prodajo mleka začeli že leta  1969. Sprva se je odkup mleka začel izvajati na območju Gorenjske, nato pa smo se z leti razširili na območje celotne Slovenije. 

Sodelujemo s pridelovalci celotnega območja našega odkupa, kateri imajo pogodbene obveznosti.

Naša prioriteta je izvajanje kakovostnega odkupa ter redno plačilo kmetom ob odkupu. 

 

Odkup je organiziran po odkupnih enotah.

Odkupna enota Kranj. Tel.: 04 20 14 932; 04 20 14 934

Odkupna enota Lovrenc na Drav. polju. Cirkovce Tel.: 02 79 53 060; Mob.: 031 572 616

Odkupna enota Beltinci. Tel.: 02 53 22 350; Mob.: 031 783 479 

Prodaja komerciala. Tel.: 04 20 14 932; 04 20 14 934; Mob.: 041 743 215

 

 

 

Fotogalerija

Odkup in prodaja živine

V Kmetijsko gozdarski zadrugi se ukvarjamo z odkupom in prodajo živine: kot so govedo, prašiči in drobnica. Odkup se izvaja na terenu, po kmetijah. Odkupljeno živino prodamo na domačem trgu, nekaj pa jo izvozimo tudi v Avstrijo, Italijo in Hrvaško.

Naš cilj in želja je, da odkupimo po najboljših odkupnih cenah, ki so trenutno na trgu.

 

Odkup je organiziran po posameznih enotah:

Odkupna enota Kranj. Tel.: 04 20 14 932; 04 20 14 934

Odkupna enota Lovrenc na Dravskem polju Tel.: 02 79 53 055; Mob. 031 572 616

Odkupna enota Beltinci Tel.: 02 53 52 350

Prodaja in komerciala Tel.: 04 20 14 932; 04 20 14 934; Mob. 041 743 215

 

Zadruga KGZ SLOGA je kot nosilec skupine rejcev govejih živali povezala lokalna kmetijska gospodarstva, ki proizvajajo kakovostno slovensko sveže meso, in zanje pridobila certifikat, ki potrjuje, da njihovi izdelki ustrezajo vsem zahtevam po specifikaciji sheme Izbrana kakovost – sveže meso.

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v shemo kakovosti ''IZBRANA KAKOVOST – SVEŽE MESO'' v okviru Podukrepa 3.1 iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, ki ga podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Vključevanje, certificiranje in izobraževanje rejcev govedi ter preverjanje skladnosti izdelkov s specifikacijami sheme Izbrana kakovost – sveže meso.

 

CILJI PROJEKTA

Povečanje kakovosti in dodane vrednosti govedi in svežega govejega mesa, povečanje obsega reje govedi in druge kmetijske proizvodnje, spodbujanje sodelovanja med kmetijskimi gospodarstvi in zadrugami.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Dvig kakovosti, dodane vrednosti in obsega proizvodnje naših zadružnikov na račun prepoznavnosti in zaupanja naših kupcev v izdelke, označene z znakom Izbrana kakovost.

 

Fotogalerija

Odkup in prodaja žita, koruze

V kmetijsko gozdarski zadrugi se ukvarjamo z odkupom in prodajo poljščin kot so: koruza, pšenica, ječmen, tritikala, rž, oves, oljna ogrščica.

Skozi celotni odkup in prodajo spremljamo proizvodno verigo, ki nam omogoča sledljivost, kakovost in varnost posamezne poljščine.

Skladiščimo v lastnih silosih KVC Kranja in Prekmurski regiji.

 

Odkup je organiziran po posameznih enotah:

Odkupna enota Kranj. Tel.: 04 20 14 932; 04 20 14 934

Odkupna enota Lovrenc na Dravskem polju Tel.: 02 79 53 055; Mob. 031 572 616

Odkupna enota Beltinci Tel.: 02 53 52 350

Prodaja in komerciala Tel.: 04 20 14 932; 04 20 14 934; Mob. 041 743 215

 

Zadruga KGZ Sloga je s pomočjo nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja zaključila investicijo v postavitev pokritega skladišča za žita na odkupnem mestu v Cirkovcah. Projekt je bil sofinanciran v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, ki ga podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Več si lahko preberete tukaj: http://www.sloga.si/ureditev-odkupnega-mesta-v-cirkovcah/.

Fotogalerija

Odkup in prodaja zelenjave

V Kmetijsko gozdarski zadrugi imamo organiziran odkup kmetijskih pridelkov in sicer: čebule, korenja, zelja, kumar, solate, rdeče pese, kolerabe, kislega zelja in kisle repe.

Odkupujemo različne sorte jedilnega krompirja namenjenemu za prehrano ljudi ter krmnega krompirja, ki je namenjen za krmljenje živali. 

Krompir tržimo skozi vse leto pod svojo lastno blagovno znamko "POLONCA", ki ga dostavljamo v trgovske centre po celotni Sloveniji. Krompir skladiščimo, sortiramo in pakiramo v skladišču krompirja v Kranju.  

Nudimo pakiranje krompirja v PVC mrežaste vrečke po 2,5 kg in 10 kg. Pridelke odkupujemo na območju celotne Gorenjske in Prekmurja.

Sodelujemo s pridelovalci, ki so člani zadruge in imajo pogodbene obveznosti.

Trudimo se, da odkupimo kakovostne pridelke, kmetom pa zagotavljamo redno plačilo.

 

Odkupna enota Kranj. Tel.: 04 20 14 932; 04 20 14 934

Odkupna enota Lovrenc na Dravskem polju Tel.: 02 79 53 055; Mob. 031 572 616

Odkupna enota Beltinci Tel.: 02 53 52 350

Prodaja in komerciala Tel.: 04 20 14 932; 04 20 14 934; Mob. 041 743 215

 

 

 

 

Fotogalerija

Odkup in prodaja lesa

Skozi celo leto se v zadrugi ukvarjamo z odkupom in prodajo lesa od gozdnih posestnikov. Odkupujemo vse vrste gozdnih sortimentov.

Odkupne cene gozdnih sortimentov se obračunavajo po kvaliteti lesa. Vsem gozdnim posestnikom nudimo tudi ostala dela v gozdu in sicer opravimo posek in spravilo celotnega lesa. 

 

kvaliteta SMREKA

premer

dolžina

€/m3

     PLAČILO V 30 DNEH

                  

A

nad 45 cm

4 m

100

B

nad 25 cm

4 m

85

C

nad 25 cm

od 4-10 m

70

D

nad 20 cm

od 4-10 m

50

DTL oz.brusni les

nad 15 cm

4 m

40

Celulozni les 1

nad 10-35 cm

4 m

25

Celulozni les

nad 8 cm

nad 1 m

20

 

Nadmera pri dolžini 4 m je najmanj 10 cm. Za ostale sortimente listavcev (bukev, hrast ...) in iglavcev (bor, macesen ...) so cene po dogovoru.

 

Glede na vaš davčni status vam bomo obračunali in plačali pavšal 8 %  ali DDV 22 % !

 

Cenik velja od 01.02.2018 dalje do objave novega cenika ! 

 

 

Vaše cenjene klice pričakujemo na telefon:        

031 648-016 Marjan Perčič

04 2014-934, 04 2014-927  komerciala

 

 

 

 

 

 

Fotogalerija

Zastopamo le najboljše!