Dnevi polja v Žabnici

20.6.2024

V preteklih tednih so se po Sloveniji odvijali dogodki Dnevi polja, kjer so si številni kmetovalci in strokovnjaki lahko ogledali poskusna polja zasejana z ozimnimi žiti.

Na predstavitvah je sodelovala naša KGZ Sloga s predstavitvijo žit Marton Genetics, sodelovali pa so tudi predstavniki ostalih semenarskih hiš. Vsaki predstavitvi so sledila različna predavanja in izobraževanja za kmetovalce.

Na enem izmed teh srečanj, ki ga je organizirala ga. Marija Kalan, specialistka za kmetijstvo, so udeleženci v Žabnici lahko spremljali prikaz uporabe brezpilotnih letalnikov (dronov) v poljedelstvu. Prikaz je pripravil Borut Sovič s kmetije Drinovec.

Dr. Igor Petrović z oddelka za letalstvo na Fakulteti za strojništvo je predstavil različne vrste dronov, ki jih lahko uporabimo pri pregledovanju posevkov na njivah, ter zahteve in pogoje za njihovo uporabo.

Prof. dr. Rajko Bernik in doc. dr. Filip Vučajnk z Biotehniške fakultete sta predstavila uvajanje digitalizacije v kmetijsko pridelavo. Na fakulteti izvajajo poskuse, kjer z droni spremljajo škodljive organizme in rast poljščin, rezultati pa kažejo, da so droni opremljeni s kamerami odličen pripomoček za načrtovanje tehnoloških ukrepov pri vseh kmetijskih kulturah.

Program je vseboval tudi predavanje o pogojih pridelave ozimnih žit v letu 2024 (Marija Kalan, KGZ Kranj).

Na dogodku so udeleženci lahko iz prve roke izvedeli vse o aktualni ponudbi semen za strniščno setev za krmo in za podor.

Dogodek je bil odlično sprejet in je dokazal, da brezpilotni letalniki postajajo nepogrešljiv del sodobnega kmetijstva.

Fotogalerija

Zastopamo le najboljše!