Mikrobiološki pripravek BIOPLUG za izboljšanje tal

21.9.2023

"Ostanke razgradi, humus naredi."
Bioplug pomaga zemlji pri razkroju organskih snovi in izgradnji humusa.

Delo dobrega gospodarja je najbolj vidno v težkih letih. Dober preparat se prav tako pokaže v težkem letu. Zamislite si, da imate nekaj, kar vam lahko pomaga, da bo na vaših njivah manj prahu, da se bo vlaga lažje zadrževala, da bo na njivi veliko deževnikov, da bo lažja obdelava in večji pridelek tudi v sušnih letih.

Odgovor za to najdemo v žetvenih ostankih. Žetveni ostanki se na naših njivah zaoravajo in na žalost tudi izoravajo. Če se ne razgradijo v enem letu, se ne bodo nikoli. Razlog za to je uničeno zemljišče. To so zemljišča z zmanjšanim mikrobiološkim delovanjem. Žetveni ostanki so najboljše in najcenejše gnojilo za naša tla.

Pravimo, da je nakup zemlje najboljša naložba, ker ima zemlja vedno vrednost. Mogoče je dobro vprašanje, katera zemlja ima vrednost. Odgovor je preprost. Vrednost ima samo tista zemlja, ki je rodna. Iz zemlje ne moremo samo jemati. Za zemljo moramo tudi skrbeti. Ni dovolj, če damo v tla odmerjene količine mineralnih gnojil in apnenca. V veliko primerih imamo zemljišča, ki že več kot 30 let niso bila pognojena s hlevskim gnojem. Taka tla se težje obdelujejo. V takšnih tleh je vse manj prostora za zadrževanje vlage. Tako zemljišče je zbito, trdo, brez deževnikov in brez pravega mikrobiološkega delovanja.

Urea ne razgrajuje žetvenih ostankov. Razgrajujejo jih mikroorganizmi, natančneje mikroorganizmi humifikatorji. Dobro razmerje med C/N je predpogoj za povečanje števila mikroorganizmov v tleh. Kirurgi so tisti, ki operirajo, piloti vozijo letala, žetvene ostanke pa razgrajujejo mikroorganizmi.

BIOPLUG - Nakup v spletni trgovini       Akcija -20%!

S konceptom Sloga Biofor za izboljšanje tal vam ponujamo preparat Bioplug, ki vsebuje mikroorganizme humifikatorje. Po žetvi žit ostane 5 do 7 ton slame na hektar, po spravilu koruze ostane 10 do 12 ton koruznice. Žetveni ostanki, tretirani s preparatom Bioplug, so velika vrednost in edina prava zamenjava za hlevski gnoj. Bioplug je močan mikrobiološki pripravek, ki skrbi za razgradnjo žetvenih ostankov. Ti se spremenijo v humus s sproščanjem mineralnih snovi. Vsaka kemijska analiza tal upošteva hranila, ki so v žetvenih ostankih predposevka. Računamo, da je v žetvenih ostankih okrog 250 kg hranil NPK. Na to količino hranil lahko računa posevek, posejan v jeseni, v primeru, če se ostanki razgradijo do pomladi. Za to, da se bodo ostanki razgradili, bo poskrbel Bioplug. Tla postajajo rodnejša, zadržujejo vlago in so toplejša.

Uporaba
Žetvene ostanke tretiramo s 5 litri pripravka Bioplug na hektar z uporabo vode 200 do 300 ℓ na hektar. Tretirane žetvene ostanke moramo v petih dneh od tretiranja plitvo zaorati ali obdelati s krožno brano ali podrahljačem.

Bioplug vsebuje:
• Azotobacter sp., skrbi za fiksacijo dušika
• Bacilus sp., mobilizacija fosforja, razgradnja organskih snovi
• Pseudomonas sp., razgradnja težko razgradljivih organskih snovi
• Trichoderma sp., deluje biofungicidno, razgrajuje celulozo

Avtor članka: Andrej Serdt, vodja poslovalnice KTC Beltinci

BIOPLUG - Nakup v spletni trgovini       Akcija -20%!

Fotogalerija

Zastopamo le najboljše!