Odličnost - Vozlišče podjetniške odličnosti

3.3.2023

Živite v občinah LAS Gorenjska košarica (Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič, Žirovnica)? Imate podjetniško idejo ali si jo želite z našo pomočjo razviti? Vključite se v projekt Odličnost!

Projektni partnerji Biotehniški center Naklo, Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, d.o.o., Kranj, Šolski center Kranj in Občina Naklo, vabijo vse, ki imajo poslovno idejo in željo začeti svojo podjetniško pot, da se pridružijo njihovim aktivnostim in postanejo ena od uspešnih podjetniških zgodb.

Namen projekta je poleg razvoja inovativnih podjetij tudi povezovanje skupnosti, krepitev podjetniške kulture ter dolgoročno ustvarjanje novih delovnih mest v novoustanovljenih podjetjih.

Največ priložnosti za razvoj podjetniških idej - produktov in storitev, je na področjih sadjarstva (oreh, leska, aronija) in žganjekuhe, poljedelstva in vrtnarstva (ajda, sladki krompir, kumare, zemeljski oreščki), živinoreji (govedoreja, kozjereja, reja damjakov v oborah), predelavi mleka, čebelarstvu, lokalni kulinariki, naravni in kulturni dediščini ter v obnovljivih virih energije, predvsem lesu in vodi.

Analizirani endogeni potenciali so odličen temelj za dobre podjetniške ideje, še posebej v povezavi s produkti z visoko dodano vrednostjo, inovativnostjo, kreativnostjo in optimizacijo procesov. Pri tem je treba nujno upoštevati trende na področju IKT oziroma digitalizacije, ki bo v prihodnosti še bolj vplivala na naša življenja.

ZAKAJ SE VKLJUČITI V PROJEKT ODLIČNOST?

 • NOVA ZNANJA.
 • PRAKTIČNE DELAVNICE.
 • PODPORA IZKUŠENIH MENTORJEV.
 • PODJETNIŠTVO, MARKETING IN DIGITALIZACIJA.
 • SEZNANITEV Z NOVIMI TEHNOLOGIJAMI NA PODROČJIH ŽIVILSTVA, KMETIJSTVA, OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE ITN.
 • PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE.
 • VARSTVO OKOLJA IN ENERGETSKA UČINKOVITOST.
 • NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA.
 • ODKRIVANJE POTENCIALOV LOKALNEGA OKOLJA.
 • IZMENJAVA IZKUŠENJ, DOBRIH IN SLABIH PRAKS.
 • NOVA POZNANSTVA. IN ŠE IN ŠE.

 

Prijavite se na delavnice Odličnosti. Izpolnite obrazec na spodnji povezavi.

Prijava v projekt ODLIČNOST

 

VEČ INFORMACIJ O PROJEKTU ODLIČNOST:

Kontaktirajte Manco Grčar:

manca.grcar@bc-naklo.si / 04 277 21 56.

Spletna stran Odličnost: http://www.bc-naklo.si/visja-sola/erasmus-projekti-sodelovanje/projekti/operacija-odlicnost/

Projekt ODLIČNOST – Vozlišče podjetniške odličnosti sofinancirata Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija; pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

 

Zastopamo le najboljše!