Prenovljen odkupni center v Puževcih

21.6.2023

V sredo, 21.6.2023, smo slavnostno otvorili prenovljen odkupni center v Puževcih!

Naša zadruga na območju Prekmurja deluje od leta 2005, ko je začel obratovati naš kmetijsko tehnični center v Beltincih. V letu 2013 smo zgradili tudi kmetijsko trgovino v Doljnih Slavečih, novo prelomnico pa predstavlja leto 2019, ko smo v Puževcih odprli kmetijsko trgovino z odkupnim centrom za žitarice.

Prekmurje, imenovano tudi žitnica Slovenije, je potrebovalo pokrit odkupni center, kjer bodo lahko nemoteno transportirali žitarice, ne glede na vremenske razmere.

KGZ SLOGA Kranj, z.o.o. se je s projektom Novogradnja pokritega skladišča za izboljšanje učinkovitosti poslovanja prijavila na 25. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022, katere operacije je bila: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za živali. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/22 z dne 11.2.2022.

S ciljem izboljšati sposobnost slovenske samooskrbe smo s pomočjo sredstev iz razpisa RS v odkupnem centru Puževci zgradili pokrito skladišče, ki bo vsem udeležencem v naši zadrugi izboljšalo delovne procese, da bomo lažje in kakovostnejše delali na področju žitaric, ki so osnovna surovina naše prehrane.

Investicija je plod skupnega dela nas vseh zaposlenih in naših članov, ostalih kmetov in poslovnih parterjev. Velik delež pri oddaji vloge za subvencijo so pripomogli predvsem naši člani Miran Rengeo, Damjan Kuzma, Gorazd Bagole, Boris Gumilar, Dejan Kuhar, Emil Andreč in Aleš Maroša.

Na dogodku smo ob kulturnem dogajanju in pogostitvi povezovali in kovali trdnejše vezi sodelovanja, poslušali smo čudovite prekmurske pesmi okteta Prekmurci ter harmonikarski in pevski nastop učencev iz OŠ Puconci. S svojimi nagovori so nas počastili župan občine Puconci mag. Uroš Kamenšek, predsednik zadružne zveze Borut Florjančič in naš predsednik zadruge Janez Porenta ter direktor mag. Gregor Karlovšek.

Iskreno se zahvaljujemo vsem zbranim kmetovalcem in kmetovalkam, zadružnikom ter našim partnerjem, ki ste s svojo prisotnostjo na otvoritvi podprli našo ekipo, da bomo lažje s skupnimi močmi oblikovali svetlejšo prihodnost slovenskega kmetijstva.

V Slogi je moč, Sloga smo ljudje!

 

Foto: Renato Karba

Fotogalerija

Zastopamo le najboljše!