Novost v KGZ Sloga: Storitveno pitanje telet

18.5.2022

V naši zadrugi bomo organizirano začeli s storitvenim pitanjem mladih pitanih govedi.

Zadruga, ki nastopa kot organizator pitanja, bo nabavila teleta intenzivno pitanih pasem v tujini in jih dala v pitanje izbranim rejcem. Rejec bo žival prevzel in jo kakovostno spital do končne teže. Vse medsebojne obveznosti med našo zadrugo in rejcem bo določala pogodba, v kateri bodo točno opredeljeni vsi parametri, ki so v tem procesu pitanja pomembni za obe strani. Pomembno je, da je rejec s pogoji pitanja seznanjen pred vhlevitvijo, da se izognemo vsem morebitnim nesporazumom.

Z vsakim rejcem, ki bo izrazil željo, da mu vhlevimo teleta, bomo opravili razgovor in mu ponudili dve možnosti sodelovanja:

PITANJE NA PRIRAST

Rejec je obremenjen z vhodno težo dobavljenih telet, ki je podlaga za obračun prirasta na koncu pitanja. Rejec dobi izplačan dosežen prirast. Cena prirasta je določena v pogodbi. Tukaj rejec ne nosi rizika pri nabavi telet niti pri končni prodaji mladega pitanega goveda.

PITANJE NA FINANČNI OBRAČUN

Rejec se finančno bremeni z vrednostjo nabavljenih telet, ki so skupaj s pripadajočimi obrestmi podlaga za končni obračun. V tem primeru je prodaja spitanih živali oz. dosežena prodajna cena pomembna za oba deležnika.

Možen je tudi tretji način, to je neposreden nakup telet od zadruge s strani rejca, vendar takrat ne govorimo več o storitvenem pitanju, saj so teleta last rejca.

Cilj naše zadruge je, da s to novo obliko medsebojnega sodelovanja omogočimo kmetom – rejcem dodaten, velikokrat tudi glavni vir zaslužka. Zavedamo se, da bomo z večjim številom kakovostnih spitanih živali, ki bodo v naši lasti, privabili tudi boljše kupce spitanih živali, ki so za kakovost pripravljeni plačati več. Vemo, da ti kupci so in prihajajo k nam. Želimo si, da bi bila korist takšnega sodelovanja obojestranska.

Znanje za tovrstno dejavnost imamo, zato smo se odločili, da možnost sodelovanja ponudimo v vseh regijah, kjer smo prisotni.

Več informacij:

Gorenjska: Marjan Cuderman, 041 743 215
Podravje: Miran Marinič, 031 572 616
Pomurje: Rudi Kuhar, 031 783 479

avtor prispevka: Rudi Kuhar, odkup Beltinci-Puževci

Zastopamo le najboljše!