KGZ Sloga Kranj, z.o.o.
Šuceva 27, 4000 Kranj
Telefon: 04 20 14 950
E-pošta: info@sloga.si

JATA EMONA, AKCIJA V MESECU OKTOBRU 2014

ZLATO ZRNO

Dopolnilna krmna mešanica je namenjena pitanju telet na višjo klavno težo.

...več

Obiščite nas v naših prodajnih centrih

KGZ Sloga z.o.o.


KGZ Sloga z.o.o.

Osnovna naloga Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga, s 50 letno tradicijo, je skrb za kmeta, pospeševanje in razvoj kmetijstva, s tem pa tudi slovenskega podeželja.

Zadruga s sedežem v Kranju, pokriva področja občin Kranj, Preddvor in Jezersko, delno pa tudi občin Šenčur, Tržič in Kidričevo. Po nedavni pripojitvi Kmetijske zadruge Lovrenc na Dravskem polju je vanjo vključenih 430 kmetov, članov zadruge, ki so tudi njeni lastniki.

Trenutno zaposlujemo 90 ljudi, skupaj s kmetijsko pridelovalnim podjetjem KŽK Kmetijstvo, ki smo ga kupili leta 2004 in Veterinarsko ambulanto, pa 150.

Osnovna dejavnost je odkup kmetijskih pridelkov: mleka, živine, žit, krompirja, zelenjave, lesa in oskrba z repromaterialom: mineralnimi gnojili, krmili, žiti za krmo, sredstvi za varstvo rastlin, semeni.

Pomembna je dejavnost prodaje kmetijske in gozdarske mehanizacije, hlevske opreme, rezervnih delov in servis kmetijske mehanizacije, predvsem za zastopane blagovne znamke.

V naših trgovinah, v Kmetijsko vrtnarskih centrih SLOGIN VRT KRANJ, NAKLO, ŠMARJE PRI JELŠAH in DOLNJI SLAVEČI, v Kmetijski trgovini ŠIKOLE in LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU, ponudbo dopolnjujemo z blagom široke potrošnje, predvsem za dom in vrt.

V Kmetijsko tehničnih centrih BELTINCI, ŠENČUR in NOVO MESTO nudimo kvalitetno kmetijsko mehanizacijo in originalne rezervne dele iz zastopanih programov. Servis je organiziran v delavnicah v Šenčurju in na terenu.

coupona.com.ua

© KGZ Sloga 2014
Produkcija: PNV Group