Praktični prikaz apnenja in predstavitev hleva

Demonstracija v Brežičah

Demonstracija na državnih kmečkih igrah

Slogina demonstracija 2016

Demonstracija Kužnik 2015

Demonstracija Medvode 2015

Demonstracija Komenda poleti 2015

Demonstracija Jarše 2015

Demonstracija Jable jeseni 2014

Demonstracija Beltinci poleti 2014

Slogina turneja Videm 2014

John Deere Party 2012

Zastopamo le najboljše!